2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Metodiskie materiāli

2023. gada oktobris

 

Radošās domāšanas pamatprincipi
Atvērt šeit

Argumentēšanas prasmju attīstīšana
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Kristīne Lukaševica

 

 

 

Skolēnu radošuma attīstīšana svešvalodu mācību stundās
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas  svešvalodu skolotājas Ārija Fārte

Sandra Sinele

 

 

 

Radošās domāšanas veicināšana, saglabājot kultūras mantojumu

 Atvērt šeit

 

Madonas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Marita Kazakeviča

 

Intervija kā mācību metode radošuma veicināšanai
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures skolotāja

Emerita Beļauniece

 

 

Radošas aktivitātes mācību stundā, izmatojot Google Jamboard
Atvērt šeit

Atslēgas vārdi latviešu valodas un literatūras stundās
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas, A.Eglīša Ļaudonas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lelde Elijāse

 

 2023. gada aprīlis

1.       

Informācijas tehnoloģiju izmantošana, mācot tēmu “Statistika” Matemātika I
Atvērt šeit
Sagatave
Uzdevums

Aija Sīle

Madonas  Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja

2.       

Argumentēta runa: uzdevumu formulēšana un vērtēšana
Atvērt šeit

Emerita Beļauniece

Madonas  Valsts ģimnāzijas vēstures, sociālo zinību skolotāja

3.       

Kooperatīvā mācīšanās
Atvērt šeit

Solita Medene

Madonas  Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, direktores vietniece

4.       

Darbs ar tekstu, diferencējot
uzdevumus
Atvērt šeit

Elīna Macijevska

Madonas  Valsts ģimnāzijas, A.Eglīša Ļaudonas pamatskolas angļu valodas skolotāja

5.       

CLIL iespējas vizuālās mākslas un vācu valodas stundās
Atvērt šeit

Sandra Sprukule

 

 

 

Zane Beģe-Begge

Madonas  Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja;

Madonas  Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja
2022. gada oktobris

1.       

Plašākas skolēnu izglītības pieredzes krātuve
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas vietniece izglītības jomā

Ligita Irbe

2.       

Tikumu un vērtību veidošanās pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas klases audzinātāja

Anita Tropa

3.       

Saprast citu ir saprast sevi
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Valda Cakule

4.       

Orientēšanās skolas vērtībās
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas sporta un veselības  skolotājas Līva Kraukle un Lana Līcīte

5.       

Iespējas paust skolas vērtības caur mūzikas stundām, veidojot radošu priekšnesumu
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs

Oskars Jeske

6.       

Praktizēt līdzdalību
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas vietniece izglītības jomā

Ligita Irbe

7.       

Pētniecība stereometrijā
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas matemātikas

skolotāja

Anita Vabule


2022. gada augusts

1.       

Sadarbības prasmju veicināšana svešvalodu stundās
Atvērt šeit

Ilze Stiprā

Lubānas vidusskolas svešvalodu skolotāja

2.       

Atgriezeniskās saites sniegšana, izmantojot snieguma līmeņa aprakstus un pašvērtējuma kartes
Atvērt šeit

Sarmīte Kukāre-Vorslova

Kalsnavas pamatskolas latviešu valodas un angļu valodas skolotāja

3.       

Asociatīvā uztvere – palīgs skolotājam un skolēnam
Atvērt šeit

Valda Cakule

Madonas  Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

4.       

Starpdisciplinaritāte un caurviju prasmes ķīmijā
Atvērt šeit

Ilona Kalniņa

Madonas  Valsts ģimnāzijas, Lubānas vidusskolas ķīmijas skolotāja

5.       

Kustību māksla un fiziskās aktivitātes telpā
Atvērt šeit

Lana Līcīte

Līva Kraukle

Madonas  Valsts ģimnāzijas sporta skolotājas

6.       

Kā apzināti pielietot valodu zināšanas, lai izprastu ceļus uz jaunu valodu apguvi
Atvērt šeit

Sandra Sprukule

Madonas  Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja

7.       

Komplekss uzdevums, lai skolēnos radītu izpratni par dažādu politisko režīmu ietekmi uz cilvēku likteņiem un tiesiskajiem procesiem
Atvērt šeit

Marita Kazakeviča,

Emerita Beļauniece

Madonas Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu skolotājas

8.       

Sabiedrībā aktuālu tēmu atspoguļojums modes dizainā. T-kreklu kolekcija
Atvērt šeit

Zane Beģe – Begge

Madonas Valsts ģimnāzijas

dizaina un tehnoloģiju skolotāja


Atgriezeniskās saites daudzveidība bioloģijas stundās: 
Atvērt šeit 

Darbs grupās attālinātajā mācību procesā jeb
Darbs dara darītāju:
Atvērt šeit

Klases audzinātāja sadarbība ar klasi attālināto mācību laikā:
Atvērt šeit

Padlet sienas izmantošana vizuālās mākslas un mājturības stundās, kā arī starpdisciplinārajās nodarbībās: 
Atvērt šeit

Pedagogu sadarbības modeļi, īstenojot kompetenču pieeju vēsturē un sociālajās zinībās:
Atvērt šeit
 
Summatīvā vērtēšana attālinātajā mācību procesā: 
Atvērt šeit

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis