2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Izglītības programmas

Madonas Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas:

2021./2022.m.g. 9. klasē:

• Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.) izglītības programma, kods 23011111

• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.kl.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 23013111

2021./2022.m.g. 12. klasē:

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011

Izglītības programmu stundu plāni: Izgl_progr_stundu_plani-1


No 2020. gada ieviestas izglītības programmas (7. un 10. klasē):

Pamatizglītības otrā posma izglītības programma ar padziļinātu svešvalodas apguvi vai matemātikas un dabaszinātņu padziļinātu apguvi:  Pamatizglītības otrā posma stundu plāns 

Vispārējās vidējās izglītības programma. Stundu plāns: Vispārējās vidējās izglītības izvēļu komplekts 2020


no 2021. gada piedāvāto izvēļu komplektu stundu plāns: Vispārējās vidējās izglītības izvēļu komplekts 2021

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA