2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Mācību vides uzlabošana

Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”

Pēc iepirkumu procedūras rezultātiem Madonas novada pašvaldība slēgs līgumu ar SIA "WOLTEC" par kopējo līgumcenu 4170351,43 eiro (tai skaitā PNV). Visas būvdarbu kārtas plānots uzsākt 2019. gada jūnijā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi Madonas Valsts ģimnāzijā  (Skolas ielā 10, Madonā) - skolas mācību korpusa atjaunošana, savienojošā korpusa pārbūve, sporta zāles korpusa atjaunošana, stadiona un esošo sporta laukumu pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tiks veikta IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot skolēniem mācību vajadzībām  nepieciešamu, savstarpēji savietojamu, daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstošu digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju iegādi, plānojot arī resursus to pārvaldīšanai, glabāšanai, uzlādēšanai un pārvietošanas risinājumiem.

Plānotās tehnisko risinājumu skices Madonas Valsts ģimnāzijā (Skolas iela, 10)

1.stāva plāns
2.stāva plāns
3.stāva plāns
Fasāde 1
Fasāde 2
Fasādes
Ģenplāns
Jumta plāns
Jumta stāva plāns
Pagrabstāvs_skola
Pagrabstāvs_sporta zāle

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis