2020/2021.
m.g.
Pelēkā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Ģimnāzijas padome

2020./2021.mācību gads

 N.p.k.

Vārds, uzvārds

Ko pārstāv

1.

Dace Sināte

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja,
10.a klases izglītojamo vecāku pārstāve,
tālrunis 26442207, e-pasts: Canainfo@inbox.lv

2.

Benita Romule

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētājas vietniece,
12.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

3.

Guntis Ķeveris

Madonas pilsētas pārvaldnieks

4. 

Gundega Puķīte

Madonas novada pašvaldības pārstāve

5.

Olga Ciukore

7.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

6. 

Kaspars Udrass

7.b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

7.       

Inga Smiltāne

8.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

8. 

Elīna Štromberga 

8.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

9.

Vineta Tipaine 

9.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

10.

Linards Lancmanis

9.b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

11.

Daiga Jansone

10.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

12.

Dace Dzilna

10.c klases izglītojamo vecāku pārstāve

13.

Vilnis Ozoliņš

11.a klases izglītojamo vecāku pārstāvis

14.

Marģers Smudzis

11.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

15.   

Juris Pauers

12.a klases izglītojamo vecāku pārstāvis

16.

Vanda Maderniece

Direktore

17.   

Ligita Irbe

Direktores vietniece audzināšanas jomā

18.   

Vija Bebriša

skolotāja

19.   

Lana Līcīte

skolotāja

20.   

Arturs Krūmiņš

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

21.   

Līva Puķīte

Skolēnu padomes priekšsēdētāja

 

 

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA