2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

ERASMUS+ Nr.4


Projekts 2023-1-LV01-KA122-SCH-000139859
"Well-being in supportive environment" ("Labbūtība atbalstošā vidē")

Aktivitātes:
Kursi un apmācības pedagogiem:
1. "A Happy Lesson: Valuable Tips to Create a Joyful Classroom" ("Laimīga nodarbība: vērtīgi padomi priecīgas klases izveidei")- Spānijā, Barselonā 27.11-02.12.2023.
2. "Stress Relief and Well-being Strategies for teachers" ("Stresa mazināšanas un labbūtības stratēģijas skolotājiem")- Itālijā, Romā 26.02.-02.03.2024.
3. "Happy Schools: Positive Education for Well-being and Life-skills Development" ("Laimīgas skolas; pozitīva izglītība labbūtībai un dzīves prasmju attīstībai")- Francijā, Nīcā 11.-16.03.2024.

Skolēnu grupas mobilitāte:
Ungārija

Spānija, Barselona
    

“Laimīga nodarbība: vērtīgi padomi pozitīvas klases izveidei”

27.11.2023. -02.12.2023.

Pirmajā kursu dienā pedagogi prezentē Madonas Valsts ģimnāziju un iepazīstina pārējos kursu dalībniekus no Rumānijas, Itālijas un Vācijas ar Latviju, kā arī papildina zināšanas par labbūtību un pozitīvas vides veicināšanas paņēmieniem izglītības iestādē. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu otrajā dienā dalībnieki grupās definēja jēdzienu "laime", apguva "ledulaužus", uzzināja par 7 laimes elementiem un diskutēja, kā šos laimes elementus atrast, pielietot mācību stundās, ārpusklases nodarbībās un klases stundās.

Tika apgūti kustību ledlauži, jaunas stratēģijas, kā komandām sadarboties, lai ieguvēji būtu abu komandu dalībnieki. Kursu ietvaros apmeklēts Gaudi projektētais La Pedrera nams, izbaudot pasaulē novērtētu mākslu. Tika diskutēts par kreativitātes jēdzienu un tās līmeņiem. Grupās tika veikti uzdevumi, kuri veicina kreativitāti, kā arī apmeklēts Katalonijas mākslas un vēstures muzejs, kurā interaktīvi, izmantojot infomācijas tehnoloģijas, tika apgūtas radošās domāšanas metodes.

Itālija, Roma

   

 

"Stresa mazināšanas un labbūtības stratēģijas skolotājiem"

"Digitālā labbūtība-jauns izaicinājums skolotājiem un skolēniem"

26.02.2024.-02.03.2024.

Kursu dalībnieki iepazīstināja ar savu skolu un valsti. Izmantojot Padlet rīku, tika veidoti digitālie "ledlauži", kas noderēs darbam klasēs. Kopīgi tika ģenerētas un apkopotas idejas par IT rīku izmantošanas pozitīvajiem un negatīvajiem izaicinājumiem mūsdienu izglītībā.

Tika runāts par stresa cēloņiem un to veidiem. Nodarbībā tika apgūta vingrošana, kas paredzēta gan skolēniem, gan skolotājiem, ļaujot uzlabot smadzeņu darbību, koncentrēties.

Profesionālās pilnveides kursos "Digitālā labbūtība-jauns izaicinājums skolotājiem un skolēniem" otrā diena tika iesākta ar dalībnieku refleksiju par iespaidiem Romā. Tad sekoja diskusijas par digitālo ierīču lietošanas paradumiem dažādu paaudžu kontekstā. Kopīgi tika analizēta dažādu valstu pieredze jēgpilnā IT ieviešanas politikā vietējā izglītības sistēmā. Diena noslēdzās ar Portugāles, Kipras kolēģu prezentācijām par savām skolām, izglītības sistēmu valstī. Otrās dienas nodarbība "Stresa mazināšanas un labbūtības stratēģijas skolotājiem" sākās ar Igaunijas un Slovākijas skolotāju prezentāciju par viņu skolām. Tika diskutēts par fiziskā un emocionālā stresa izpausmēm. Skolotāji centās ar testa palīdzību noteikt stresa līmeni savā ikdienā. Tika apgūti jogas un elpošanas vingrinājumi, kas palīdz samazināt stresa līmeni. Tika apgūti dažādi elpošanas vingrinājumi, kas palīdz rast balansa sajūtu ikdienā.  Dienas kulminācija- Vatikāna muzeja apmeklējums, noslēgumā- autobusa tūre pa Romu,kur visiepaidīgākais bija izgaismotais Kolizejs.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu nodarbībās tika akcentēta miega nozīme cilvēka ikdienas dzīves ritmā, kā arī miega kvalitātes uzlabošana. Tika pārrunāta sabalansēta uztura nozīme, arī nacionālās virtuves īpatnības, kas ietekmē cilvēka veselību un labbūtību.

Francija, Nica

 

 

 

"Laimīgas skolas – pozitīva izglītība labbūtībai un dzīves prasmju attīstībai"

11.03.2024.-16.03.2024.

Pirmajā kursu dienā notika dalībnieku iepazīšanās ar aktīvās klausīšanās metodi. Dalībnieki no Grieķijas, Latvijas, Spānijas, Vācijas diskutēja par to, kas ir laimīga skola, noklausījās Spānijas un Vācijas kolēģu prezentācijas.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursos tika apgūtas metodes, kā iepazīt emocijas. Tika iepazīta un apgūta metode "Spēka zieds".

Savu valsti un skolas otrajā kursu dienā prezentēja grieķu kolēģi. Dienas otrajā pusē divām kursu grupām bija ekskursija pa Nicu, kura noslēdzās saldumu darbnīcā.

Kursu ietvaros tika diskutēts par laimīgu skolu, vizualizēti tās komponenti. Trešajā kursu dienā savu valsti un skolas prezentējām mēs un poļu kolēģi. Pēcpusdienā tika praktizēta apzinātā elpošana, klausīšanās, pastaigas, sajūtu dienasgrāmatas veidošana.

Pedagogi strādāja grupās, iepazinās ar labbūtības teorijām PERMA un Flow. Katrs pedagogs veidoja savas mentālās veselības diagrammu, sniedza atgriezenisko saiti par teorētiskajos kursos apgūto, saņēma EUROPASS sertifikātu, kā arī iepazina Nicas pilsētas vēsturi un kulināro mantojumu.

 

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis