VēstureIzvēlne
2022/2023.
m.g.
Baltā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Vēsture

Madonas ģimnāzijas pirmās darba dienas ir aizsākušas ritēt jau pirms 95 gadiem, tas ir, 1908. gada rudenī Sarkaņu pagasta Kalna Sprīzdānos. Liels nopelns skolas dibināšanā bija Grašu pagasta Puteņu mājās dzimušajam skolotājam un sabiedriskajam darbiniekam Jānim Dāvim un zvērinātajam advokātam Ķempelim, kuriem, lielas pūles pieliekot, izdevās atvērt 4 klašu meiteņu proģimnāziju. Madonas ģimnāzijas dibināšana bijusi nozīmīgs notikums ne tikai Madonas vēsturē, bet daudz plašākā mērogā, jo tā bijusi pirmā šāda statusa mācību iestāde laukos ne tikai Latvijā, bet arī visā toreizējā Krievijā. Pirmā skolas priekšniece bija Berta Blūmentāle, bet pēc gada skolas vadību pārņēma Aleksandra Upesleja (Grase).

  1. gadā šī meiteņu proģimnāzija pārcēlās uz Madonu un turpmākajos gados tika pārvērsta par 1. šķiras 8 klašu meiteņu skolu. 1913. gada 13.februārī ģimnāziju atestēja ar pilnām valsts skolas tiesībām, oficiāli nosaucot par Emīlijas Uttendorfas Biržu sieviešu ģimnāziju. Kāpēc Biržu? Jo Madonas iepriekšējais nosaukums bija Birža.
  2. gada rudenī ģimnāzija un proreālskola (zēnu skola) tika apvienotas un pārveidotas par darba skolām. 1921. gadā skolas vadību pārņēma Jānis Dobulis. Viņš bija tas vīrs, kurš panāca, ka skola kļuva par Madonas pilsētas ģimnāziju. Pēc tam tā bija Madonas 1. vidusskola, tad atkal Madonas pilsētas ģimnāzija līdz 2003. gadam.
2003. gadā Madonas pilsētas ģimnāzija izcīnīja valsts ģimnāzijas statusu.

Tas notika tā…

2002./2003. mācību gadā īstenoja 3 vispārējās vidējās izglītības programmas – vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmas. 2001./ 2002. mācību gadā novērtējums centralizētajos eksāmenos atbilst A, B un C līmenim 82,2% izglītojamo, bet 2002./2003. mācību gadā – 89%.Turklāt ģimnāzija jau veica pedagogu tālākās izglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

  1. gada 26. jūnijā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 415 „Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu” piešķirts valsts ģimnāzijas statuss Dobeles pilsētas ģimnāzijai, Jelgavas 2. ģimnāzijai un Madonas pilsētas ģimnāzijai.
  2. gada 11. jūlijā ar Madonas pilsētas domes lēmumu Nr. 3 „Par strukturālām izmaiņām Madonas pilsētas ģimnāzijā” reorganizēta Madonas pilsētas ģimnāzija, izveidojot 2 atsevišķas mācību iestādes:

Madonas Valsts ģimnāzija – 10.-12. klases ar ne mazāk kā trīs realizējamām vispārējās izglītības programmām, nododot valdījumā ēku Madonā, Kr. Valdemāra bulvārī 2a un Madonas pilsētas 1. vidusskola  Madonā Kr. Valdemāra bulvārī 6.

Madonas Valsts ģimnāzija pārņem arī internātu Saules ielā 34a-9.

Par Madonas Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināja Vandu Madernieci ar 2003. gada 21. jūliju.

2004./ 2005. mācību gadā uzņemta 7. klase, sākot realizēt daļējās pamatizglītības (otrā posma) programmu. Šajā gadā arī veikta ēkas rekonstrukcija, 1. semestra mācību procesu pārceļot uz laiku pielāgotā ēkā Saules ielā 9.
2005. gada 11. janvārī skolas darbība tiek atsākta Kr. Valdemāra bulvārī 2a, rekonstruētajā ēkā.

Sākot ar 2006./2007. mācību gadu sāk īrēt papildus telpas Raiņa ielā 6, 3.stāvā. Tur atrodas divi latviešu valodas kabineti, vizuālās mākslas/sociālo zinātņu, kā arī ģeogrāfijas/vācu valodas kabinets.

2014 .gada februārī atvērtas jaunas Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu kopmītnes Tirgus ielā 3, kuras 2016. gadā  pārdēvē par dienesta viesnīcu.

2015. gada 28.aprīlī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 229 “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Modernizēt vispārējās izglītības iestādes” ietvaros plānotajām investīcijām Madonas novada pašvaldībā” nolemts plānoto atbalstu investēt Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas 1. un 2. vidusskolā (kuras apvieno). Madonas Valsts ģimnāzijai plāno veikt rekonstrukciju telpās Skolas ielā 10, Madonā, kurās līdz šim atradās Madonas pilsētas 2. vidusskola. Plānotās darbības: Ergonomiskas mācību vides izveide, IKT risinājumu ieviešana, dabaszinātņu kabinetu aprīkošana, atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai valsts ģimnāzijā.

  1. gada maijā uzsākta ēkas Skolas ielā 10, Madonā rekonstrukcija.
  2. gada 28.decembrī tā nodota ekspluatācijā,
  3. februārī Madonas Valsts ģimnāzijas darbība tiek pārcelta uz rekonstruēto ēku. Oficiāla Madonas Valsts ģimnāzijas atjaunotās ēkas Skolas ielā 10, Madonā atklāšana notiek 2021. gada 1.septembrī. Mācību process notiek atjaunotajā ēkā.
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA Datzinis