2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Pedagogu kolektīvs

N.p.k

Vārds

Uzvārds

Specialitāte, amats

1.

Edgars

Avišāns

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

2.

Vija

Bebriša

Fizikas, dabaszinību skolotāja

3.

Aivars

Bebrišs

Dienesta viesnīcas skolotājs

4.

Zane

Beģe-Begge

Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

5.

Gunta

Beķere

Mākslinieciskās pašdarbības skolotāja

6.

Emerita

Beļauniece

Vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību, sociālo zinību, filozofijas skolotāja

7.

Agita

Bērziņa

Bioloģijas skolotāja

8.

Valda

Cakule

Latviešu valodas skolotāja

9.

Gita

Eiduka

Bibliotekāre

10.

Inese

Elekse

Bioloģijas skolotāja

11.

Ārija

Fārte

Angļu valodas skolotāja

12.

Vita

Grūbe

Deju pulciņa vadītāja

13.

Ligita

Irbe

Direktores vietniece audzināšanas darbā

14.

Sarmīte

Jansone

Pedagogs karjeras konsultants

15.

Oskars

Jeske

Jauktā kora vadītājs, mūzikas skolotājs

16.

Rudīte

Jurciņa

Tautu deju skolotāja

17.

Dace

Kalniņa

Koncertmeistare, mākslinieciskās pašdarbības skolotāja

18.

Marita

Kazakeviča

Vēstures, kulturoloģijas skolotāja

19.

Līva

Kraukle

Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja

20.

Lauris

Krievs

Komunikācijas un mediju skolotājs

21.

Inga

Ķimeniece

Latviešu valodas, drāmas skolotāja

22.

Agnese

Liepiņa

Matemātikas skolotāja, matemātikas pulciņa vadītāja

23.

Lana

Līcīte

Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja

24.

Kristīne

Lukaševica

Izglītības metodiķe, latviešu valodas skolotāja

25.

Vanda

Maderniece

Direktore

26.

Ilva

Markova

Ģeogrāfijas skolotāja

27.

Solita

Medene

Direktores vietniece mācību darbā, matemātikas skolotāja

28.

Eva

Pētersone

Ķīmijas skolotāja

29.

Viesturs

Rikveilis

Franču valodas skolotājs

30.

Jeļena

Rudzīte

Tautu deju skolotāja

31.

Solvita

Seržāne

Drāmas, skatuves runas pulciņa vadītāja

32.

Sandra

Sinele

Angļu valodas skolotāja

33.

Agnese

Sīle

Matemātikas skolotāja

34.

Aija

Sīle

Informātikas, matemātikas skolotāja

35.

Sandra

Sprukule

Vācu valodas skolotāja

36.

Aija

Šmeisa

Krievu valodas skolotāja

37.

Jānis

Švika

Sporta skolotājs

38.

Anita

Tropa

Bibliotekāre

39.

Iveta

Vabule

Ekonomikas skolotāja

40.

Anita

Vabule

Matemātikas skolotāja

41.

Diāna

Vaidote

Angļu valodas, krievu valodas skolotāja

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA