2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Pedagogu kolektīvs

Vārds Uzvārds Specialitāte, amats
Edgars Avišāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Vija Bebriša Fizikas, dabaszinību skolotāja
Aivars Bebrišs Dienesta viesnīcas skolotājs
Zane Beģe-Begge Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Gunta Beķere Mākslinieciskās pašdarbības skolotāja
Emerita Beļauniece Vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību, sociālo zinību, filozofijas skolotāja
Valda Cakule Latviešu valodas skolotāja
Gita Eiduka Bibliotekāre
Ārija Fārte Angļu valodas skolotāja
Oskars  Jeske Jauktā kora vadītājs
Vita Grūbe Deju pulciņa vadītāja
Ligita Irbe Direktores vietniece audzināšanas darbā
Sarmīte Jansone Pedagogs karjeras konsultants
Rudīte Jurciņa Tautu deju skolotāja
Dace Kalniņa Mūzikas skolotāja
Marita Kazakeviča Vēstures, kulturoloģijas skolotāja
Līva Kraukle Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja
Inga Ķimeniece Latviešu valodas, teātra mākslas skolotāja
Agnese Liepiņa Matemātikas skolotāja, matemātikas pulciņa vadītāja
Lana Līcīte Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja
Kristīne Lukaševica Izglītības metodiķe, latviešu valodas skolotāja
Vanda Maderniece Direktore
Ilva Markova Ģeogrāfijas skolotāja
Solita Medene Direktores vietniece mācību darbā, matemātikas skolotāja
Dainis Misiņš Komunikācijas un mediju skolotājs
Eva Pētersone Ķīmijas skolotāja
Imants Pulkstenis Mediju pulciņa vadītājs
Līga Ragaine Bioloģijas, veselības mācības skolotāja
Viesturs Rikveilis Franču valodas skolotājs
Jeļena Rudzīte Tautu deju skolotāja
Solvita Seržāne Drāmas, skatuves runas pulciņa vadītāja
Sandra Sinele Angļu valodas skolotāja
Aija Sīle Informātikas, matemātikas skolotāja
Sandra Sprukule Vācu valodas skolotāja
Aija Šmeisa Krievu valodas skolotāja
Jānis Švika Sporta skolotājs
Santa Smikovska Matemātikas skolotāja
Anita Tropa Bibliotekāre
Iveta Vabule Ekonomikas skolotāja
Anita Vabule Matemātikas skolotāja
Diāna Vaidote Angļu valodas, krievu valodas skolotāja
     
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA