2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Uzņemšanas kārtība

Madonas Valsts ģimnāzija uzņem audzēkņus pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā un vispārējās vidējās izglītības programmā Uzņemšanas kārtība

Pamatizglītības otrā posma izglītības programmas virzieni: Šeit 
Vispārējās vidējās izglītības izvēļu komplekti: Šeit

Informācija pa tālruni 29108012

2021.gadā uzņemšana tika organizēta:
7. klasē:
1.-3. jūnijā pieteikumu iesniegšana laikā no 9.00 līdz 16.00
4. jūnijā Covid tests
7. jūnijā 10.00 iestājpārbaudījums
8. jūnijā klašu komplektēšana, uzņemšanas rezultātu paziņošana

10.klasē:
14. jūnijā no 9.00 līdz 16.00
15. jūnijā no 9.00 līdz 16.00
16. jūnijā no 9.00 līdz 12.30
16. jūnijā Covid tests
17. jūnijā 10.00 iestājpārbaudījums
21. jūnijā uzņemšanas rezultātu paziņošana

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA