2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Erasmus+ Nr.3


 
VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

Eiropas Savienības Erasmus+ 2014-2020 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības projekts Nr. 2020-1-HU01-KA229-078668_4 


UNITED IN DIVERSITY

 VIENOTI DAŽĀDĪBĀ
Projektu finansē Eiropas Savienība.

 

Pieteikuma iesniedzēja organizācija

KOZGAZDASAGI POLITECHNIKUM ALTERNATIV GIMNAZIUM Ungārija

Partneru organizācijas:

MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJA Latvija

SREDNJA SKOLA METKOVIC Horvātija

IISS FEDERICO II STUPOR MUDI Itālija

ESCLAVES SCJ ALCOI Spānija                                                                          

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER Portugāle

Eiropas Savienība šajā laikā saskaras ar izaicinājumiem, kas var izraisīt eiroskeptisko ietekmi uz ES nākotni. Mēs varam pārvarēt šīs problēmas, veicinot vienotību un multikulturālu dialogu starp dalībvalstīm krīzes laikā, kad valstu reakcija šķiet nepietiekama.
Skolām jākļūst par vietām, kur māca par Eiropu un tās vērtībām, veicina dažādību, toleranci un veido izglītotu skolēnu- aktīvu Eiropas pilsoni. Jauniešiem ir jāmācās būt par Eiropas pilsoņiem, kuri var izteikt savu viedokli.
Mūsu projekts, kas ietver Ungārijas, Horvātijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas vidējās izglītības iestādes, vēlas satuvināt un izglītot ES pilsoņus, lai tie apzinātos Eiropas pilsoņu pienākumus.

MĒRĶI

 • veicināt Eiropas pilsonības izjūtu – piederību Eiropai, Eiropas Savienības vērtību un priekšrocību izpratni un sociālās un politiskās vienotības stiprināšanu, izmantojot radošas un informatīvas aktivitātes daudzkultūru grupās,
 • dot iespēju darboties kā aktīviem Eiropas pilsoņiem, proti, izaicināt eiroskepticismu iespējamos pasākumos nākotnes Eiropas Savienībā,
 • palīdzēt izglītojamo digitālo, kognitīvo, sociālo un komunikācijas prasmju apguvē, stiprinot vēstures nozīmi un ieguldījumu mūsu nākotnē, īpaši tiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • veidot Eiropas skolu un pedagogu tīklu, kas dod ieguldījumu ilgtermiņa attīstībā.

DARBĪBU APRAKSTS

 • Sadarbība vai izolācija? - Kā tas sākās? – 2022. gada oktobris, Itālija
 • Brīvā kustība — 2023. gada maijs — Spānija
 • Eiro un ES finansējums, solidaritātes pamats – 2023. gada februāris Latvija
 • Jo vairāk jo labāk? – 2022. gada novembris, Horvātija
 • Jā, mēs esam ES pilsoņi! – 2022. gada maijs, Portugāle
 • Integrācija vai nacionālā suverenitāte? – 2022. gada marts, Ungārija

METODOLOĢIJA

Tiks izmantotas aktivitātēs balstītas, neformālas metodes – pētījumi, interaktīvas un radošās darbnīcas, izglītojošas vizītes, aptaujas, kampaņa, lomu spēles, prezentācijas, diskusijas, starptautisku grupu darbs, vienaudžu mācīšana, mācīšanās darot, Foruma teātris, Rotējošais darbs. Skatuve, Pasaules kafejnīca, kafejnīca Dilemma u.c.

KONKRĒTIE REZULTĀTI:

PRODUKTI

 • Skolotāju rokasgrāmata – izveidota kopīgajās personāla apmācībās,
 • digitālais projektu žurnāls (6 izdevumi) – par katru mobilitāti,
 • projekts Twin Space,
 • Manifests, kas adresēts Eiropas Komisijas prezidentam,
 • aptaujas par vienoto valūtu, eiroskepticismu utt.,
 • video ar intervijām ar vietējiem iedzīvotājiem,
 • tiešsaistes un bezsaistes ES kampaņa.

REZULTĀTI:

 • plašākas zināšanas par Eiropas Savienību u.c.;
 • uzlabotas dalībnieku kognitīvās, digitālās, sociālās, angļu valodas un IKT prasmes;
 • plašāka Eiropas dienas izpratne un nodarbības ar pieredzi 6 skolās;
 • ieguldījums debatēs par Eiropas Savienības nākotni;
 • nelabvēlīgā situācijā esošu pilsoņu sociālā iekļaušana, kas mazina izglītību priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaitu;
 • aktīvāki Eiropas pilsoņi izglītojamo vidū.

Mūsu prioritātes:

 1. HORIZONTĀLĀ: KOPĒJĀS VĒRTĪBAS, PILSONISKĀ IESAISTĪBA UN LĪDZDALĪBA

Izglītojamie uzzinās par Eiropas Savienības un tās institūciju vērtībām, uzsāks dialogus par tās nākotni un par jaunām pilsoniskās iesaistes formām. Viņiem tiks dota iespēja paust, kādu Eiropu viņi vēlas, un savu redzējumu par Eiropas integrācijas nākotni.

 1. SKOLAS IZGLĪTĪBA: PAMATKOMPETENČU ATTĪSTĪBAS STIPRINĀŠANA

Mēs izmantosim kompetencēs balstītu ceļu, lai atrastu jaunus veidus pamatkompetenču attīstīšanai, vienaudžu aktīvu mācīšanos – “mācīšanos darot”, un mūsu kopdarbības aktivitātes uzlabos arī sociālās un komunikācijas prasmes.

 1. SKOLAS IZGLĪTĪBA: PRIEKŠLAICĪGAS SKOLAS PAMEŠANAS UN TRŪKUMA NOVĒRŠANA

Visi partneri ir iekļaujošas skolas un projektā iesaistīti skolēni ar mazākām iespējām, kurus visvairāk apdraud priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Projekts palīdzēs integrēties skolas sabiedrībā, viņi iegūs personīgo pārliecību un pašcieņu; pašapziņu un sociālās prasmes.

IETEKME UZ PARTNERSKOLĀM

Viņu izglītības programmas papildinātas ar Eiropas dienām, uzlabotas angļu valodas, vēstures, ģeogrāfijas un ekonomikas zināšanas.

IETEKME UZ PEDAGOGIEM

Projekts veicinās viņu motivācijas, attieksmes, profesionālo prasmju un metožu, angļu valodas un IKT kompetenču attīstību un palīdzēs novērst profesionālo izdegšanu.

IETEKME UZ IZGLĪTOJAMIEM

 • viņi kļūs par aktīviem Eiropas pilsoņiem ar uzlabotām sociālajām un komunikācijas prasmēm;
 • skolēnu ar mazākām iespējām iekļaušana projektā veicinās viņu sociālo integrāciju.

ILGTERMIŅA IEGUVUMI

Jauniešu aktīvas demokrātiskās līdzdalības pieaugums partnerskolās un ES.

Mobilitāte Madonā 06.02.-10.02.2023.
Programma
Mobility_in__Latvia
Regional_tv
https://www.retv.lv/raidijums/vtv-vidzeme/vidzeme-16022023

Mobilitāte Horvātijā:

Publikācija laikrakstā Stars
Prezentation_Croatia

Mobilitāte Ungārijā:
local_newspaper_about_hungary.pdf

presentation_hungary.pdf

Mobilitāte Portugālē
Europe_citizenship_video
https://www.youtube.com/watch?v=FlKYw1j2DxM&ab_channel=Viesturs%C5%A0%C4%93nbergs
Presentation about mobility in Portugal
https://www.canva.com/design/DAFBKuPKWSI/4DnhYJlqc4Dll7arxBuCAw/view?utm_content=DAFBKuPKWSI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Mobilitāte Itālijā

presentation_italy.pdf

Mobilitāte Spānijā
prezentation_spain.pptx

 Publikācijas
Publikācija par mobilitāti laikrakstā "Stars"
school_nespaper_may_2023.pdf

 school_newspaper_may_2022.pdf
studentsopinion.docx

 Prezentācijas, videomateriāli

 ERASMUS_FREE_MOVE_1.mp4

Erasmus_prezentacija_-_Nauda_Money.pptx

https://www.madvg.lv/box/files/links.docx
MVG_1min.mp4

presentation_our_school.pptx
video_our_school.mp4

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis