2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Iekšējie normatīvie akti

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Madonas Valsts ģimnāzijā
Šeit

Attālināta mācību procesa organizēšanas kārtība

MVG_nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi: Atvērt šeit 

Gada_gimnazists_norises_kartiba

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība: Vertesanas_kartiba_2020

Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība. Skat. sadaļā "Mācību darbs"

Izglītojamo apbalvošanas un prēmēšanas kārtība

Kārtība, kādā reģistrē neierašanos izglītības iestādē

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA