Izvēlne
2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Ziņu arhīvs

Noderīgas saites

Aktualitātes

Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs “Pieredzes banka: Vērtēšana - ceļš uz izaugsmi”

25.03.24.
Madonas Valsts ģimnāzija 2024.gada 10.aprīlī aicina uz PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRU. “Pieredzes banka: Vērtēšana - ceļš uz izaugsmi”

Pieteikšanos noslēdzam. Grupa nokomplektēta! 

DARBA KĀRTĪBA:
12.00 -12.30 Dalībnieku reģistrācija atklātajām stundām un meistarklasēm
12.30 – 13.10 Atklātās stundas

Mācību priekšmets

klase

tēma

skolotājs

Latviešu valoda

7.a

Skaitļa vārds saliktos nosaukumos

Lelde Elijāse

Vizuālā māksla

9.b

Modernisms mākslā, interpretācija

Zane Beģe - Begge

Ģeogrāfija

8.c

Pļavas biomas

Ilva Markova

Inženierzinības

7.b

Kustīgu modeļu veidošana

Vija Bebriša

Angļu valoda

8.b

Runātprasme

Elīna Macijevska

13.20 – 14.00 Atklāto stundu analīze
  • ģeogrāfijas, inženierzinību stundu analīze  (vada Solita Medene)
  • latviešu valodas, angļu valodas, vizuālās mākslas stundu analīze (vada Ligita Irbe)

14.10 – 14.40 Meistarklases

  • QR koda izmantošana matemātikā skolēna pašvērtējuma iegūšanai Matemātika I kursā (A.Sīle)
  • Literārā tiesa un diskusiju forums kā literāro darbu izziņas veids (I.Ķimeniece)

14.50 – 15.20 Meistarklases

  • Darbosimies zaļi un videi draudzīgi (E.Pētersone)
  • Tautasdziesmas priekšnesuma veidošana, izmantojot Orfa instrumentāriju 7. klasēm. (O.Jeske)

15.30– 16.00 Meistarklases

  • “Spēka zieds” pozitīva pašvērtējuma veidošanai (A.Tropa, Z.Beģe-Begge)
  • Pārbaudes darba veidošana, ievērojot izziņas darbības līmeņus (K.Lukaševica)

Meistarklašu apraksti

16.00 Metodiskās dienas noslēgums. 
Dalībnieki saņems apliecību  (6 stundas)

 Neskaidrību gadījumā zvanīt vai rakstīt izglītības metodiķei Kristīnei Lukaševicai:

Tālrunis: 26461330

e-pasts: kristinelukasevica@inbox.lv


 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis