Izvēlne
2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Ziņu arhīvs

Noderīgas saites

Aktualitātes

Par pedagogu profesionālās pilnveides kursiem

10.06.21.
Aicinām pieteikties uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, kuri norisināsies augustā
1) 23.08.2021 plkst.9.00-13.20 

Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai (4 h) - tiešsaistē

Dr.paed.,asoc.prof. Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece

Programma piedāvā kursu dalībniekiem iespēju pilnveidot izpratni par individualizētās mācīšanās būtību, līdzekļiem un īstenošanas stratēģijām izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai mācībās klātienē un virtuālajā vidē, ņemot vērā izglītojamo intereses un vajadzības. Individualizējot mācības  un izveidojot individuālus mācību un darba līdzekļus, tiek ievērotas atsevišķā izglītojamā spējas un motivācija, kā arī mācīšanās un darba temps. Kursa dalībnieki piedalīsies kursa vadītāja Zoom platformā organizētājā nodarbībā, kurā tiks izmantoti Padlet (virtuālā siena) digitālie rīki mācību procesa individualizācijai un izglītojamo talantu attīstībai.

Pieteikšanās:  https://forms.gle/Xj61g4JNoAg9VtiPA 

 

2) 26.08.2021

Diferenciācija un individualizācija ikdienas mācību procesā (6 h) - Kursi plānoti klātienē Madonas Valsts ģimnāzijā (ja ļaus tā  brīža epidemioloģiskie  norādījumi)

Mg. paed. Kristīne Paisuma, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Kursu mērķis ir izprast mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas teorētiskos aspektus, metodiskos paņēmienus un praktisko pielietojumu skolēnu mācību motivācijas veicināšanai un vēlmei mācīties atbilstoši savām spējām.
Mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas teorētiskie aspekti, metodiskie paņēmieni un praktiskais pielietojums skolēnu mācību motivācijas veicināšanai un vēlmei mācīties atbilstoši savām spējām. Kā izstrādāt un mācību stundā jēgpilni pielietot vairāku sarežģītības līmeņu uzdevumus, nodrošinot to saistību ar reālo dzīvi un aktualitātēm sabiedrībā, izmantojot Solo un Blūma taksonomiju, tādējādi nodrošinot kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu un mērķtiecīgi attīstot skolēnu caurviju prasmes.


Grupa nokomplektēta, pieteikšanās slēgta!


Pieteikšanās: https://forms.gle/i2cUGHrEiEP9d7Wk7

 
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA