2021/2022.
m.g.
Tirkīza krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Pārbaudes darbu grafiksIzraksts no Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības:

  • Visos pārbaudes darbos, kas tiek vērtēti ballēs, izglītojamajam ir iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā;
  • Pārbaudes darbu skaits ar summatīvo vērtējumu ir ne mazāks kā tematu skaits attiecīgā mācību priekšmeta programmā;
  • Izglītojamajam ir jāpilda visi mācību plānā paredzētie temata nobeiguma pārbaudes darbi, kuros tiek veikta summatīvā vērtēšana;
  • Katra mācību priekšmeta pārbaudes darbs jākārto grafikā norādītajā laikā;
  • Ja nav vērtējuma, un ir veikts ieraksts “nv”, izglītojamais var vienoties ar skolotāju 2 nedēļu laikā ieraksta “nv” vietā saņemt vērtējumu.
  • Ja līdz semestra beigām kādā no pārbaudes darbiem saglabājas ieraksts “nv”, nav iespējams izlikt semestra vērtējumu. Pedagoģiskā padome lemj par papildus laika piešķiršanu attiecīgā mācību priekšmeta apguvei, kura laikā tiek noteikts pārbaudījums par attiecīgo tematu;
  • Ja izglītojamais nav apmierināts ar iegūto vērtējumu, viņš drīkst atkārtoti kārtot pārbaudes darbu 1 reizi semestrī attiecīgajā mācību priekšmetā. Pēc pedagoga ieskatiem, īpašos gadījumos var atļaut labot arī 2 pārbaudes darbus. Atkārtotā pārbaude jānokārto pedagoga norādītajā papildtermiņā ārpus stundām 2 nedēļu laikā.
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 sekretāre
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA